KONTAKT CZ/EN

Publikace

Za hlavní dosažené teoretické výsledky lze považovat nové přístupy a metody v oblasti lokální i globální nelineární filtrace, nelineární identifikace, v prediktivním a bikriteriálním duálním řízení a v oblasti pasivní a aktivní detekce, které byly publikovány zejména v prestižních světových časopisech s vysokým impaktním faktorem (Automatica, IEEE Transactions on Automatic Control, Signal Processing), na kongresech a symposiích Mezinárodní federace automatického řízení (International Federation of Automatic Control - IFAC) a prestižních amerických konferencích (Conference on Decision and Control, American Control Conference).

Statistiky publikací

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Časopisecké články 2 5 2 1 3 2 2 2 2
Konferenční články 14 14 10 13 19 18 14 16
Celkem 16 19 12 14 22 20 16 18

Vybrané publikace

Články v odborných časopisech

 • Havlík, J., Straka, O., Duník, J., & Ajgl, J. (2018). Stochastic Integration Filter with Improved State Estimate Mean-Square Error Computation. Informatics in Control, Automation and Robotics, 430: 423–439. doi:10.1007/978-3-319-55011-4_21

 • Škach, J., Kiumarsi, B., Lewis, F. L., & Straka, O. (2018). Actor-Critic Off-Policy Learning for Optimal Control of Multiple-Model Discrete-Time Systems. IEEE Transactions on Cybernetics, 48(1): 29–40. doi:10.1109/TCYB.2016.2618926

 • Duník, J., Straka, O., Kost, O., & Havlík, J. (2017). Noise covariance matrices in state-space models: A survey and comparison of estimation methods—Part I. Int. J. Adapt. Control Signal Process., 31(11): 1505–1543. doi:10.1002/acs.2783

 • Duník, J., Straka, O., & Šimandl, M. (2017). On Autocovariance Least-Squares Method for Noise Covariance Matrices Estimation. IEEE Transactions on Automatic Control, 62(2), 967 - 972. doi:10.1109/TAC.2016.2571899

 • Duník, J., Straka, O., Šimandl, O., & Blash, E. (2016). Sigma-Point Set Rotation for Derivative-Free Filters in Target Tracking Applications. Journal of Advances in Information Fusion, 11(1), 91 - 109.

 • Šimandl, M., Straka, O., & Duník, J. (2016). Efficient adaptation of design parameters of derivative-free filters. Automation and Remote Control, 77(2), 261 - 276. doi:10.1134/S0005117916020041

 • Punčochář, I., Široký, J., & Šimandl, M. (2015). Constrained Active Fault Detection and Control. IEEE Transactions on Automatic Control, 60(1), 253 - 258. doi:10.1109/TAC.2014.2326274

 • Duník, J., Straka, O., Šimandl, M., & Blash, E. (2015). Random-Point-Based Filters: Analysis and Comparison in Target Tracking. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 51(2), 1403 – 1421.

 • Punčochář, I., & Šimandl, M. (2014). On infinite horizon active fault diagnosis for a class of non-linear non-Gaussian systems. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 24(4), 795–807. doi:10.2478/amcs-2014-0059

 • Straka, O., Duník, J., & Šimandl, M. (2014). Unscented Kalman filter with advanced adaptation of scaling parameter. Automatica, 50(10), 2657–2664. doi:10.1016/j.automatica.2014.08.030

 • Ajgl, J., & Šimandl, M. (2014). Conservativeness of estimates given by probability density functions: Formulation and aspects. Information Fusion, 20(1), 117–128. doi:10.1016/j.inffus.2014.01.004

 • Duník, J., Straka, O., & Šimandl, M. (2013). Stochastic Integration Filter. IEEE Transactions on Automatic Control, 58(6), 1561–1566. doi:10.1109/TAC.2013.2258494

 • Duník, J., Šimandl, M., & Straka, O. (2012). Unscented Kalman Filter: Aspects and Adaptive Setting of Scaling Parameter. IEEE Transactions on Automatic Control, 57(9), 2411–2416. doi:10.1109/TAC.2012.2188424

 • Straka, O., & Šimandl, M. (2011). Particle filter with adaptive sample size. Kybernetika, 47(3), 385–400.

 • Straka, O., Duník, J., & Šimandl, M. (2011). Truncation nonlinear filters for state estimation with nonlinear inequality constraints. Automatica, 48(2), 286–273. doi:10.1016/j.automatica.2011.11.002

 • Šimandl, M. and Duník, J. (2011). Estimation of noise covariance matrices for periodic systems. Int. J. Adapt. Control Signal Process., 25: 928–942. doi: 10.1002/acs.1255

 • Král, L. and Šimandl, M. (2011). Functional adaptive controller for multivariable stochastic systems with dynamic structure of neural network. Int. J. Adapt. Control Signal Process., 25: 949–964. doi: 10.1002/acs.1250,ISSN: 1099-1115

 • Hering, P.; Šimandl, M. (2010) Sequential optimal experiment design for neural networks using multiple linearization. Neurocomputing, 2010, roč. 73, č. 16-18, s. 3284-3290. ISSN: 0925-2312.

 • Šimandl, M.; Punčochář, I. (2009): Active fault detection and control: Unified formulation and optimal design. Automatica, 2009, roč. 45, č. 9, s. 2052-2059. ISSN: 0005-1098.

 • Šimandl, M. Duník, J. (2009). Derivative-Free Estimation Methods: New Results and Performance Analysis. Automatica, 2009, roč. 45, č. 7, s. 1749-1757. ISSN: 0005-1098.

 • Šimandl, M.; Straka, O. (2008). Functional sampling density design for particle filters. Signal Processing, 2008, roč. 2008, č. 11, s. 2784-2789. ISSN: 0165-1684.

 • Švácha, J.; Šimandl, M. (2008). Nonlinear state prediction by separation approach for continuous-discrete stochastic systems. Kybernetika, 2008, roč. 44, č. 1, s. 61-74. ISSN: 0023-5954.

 • Šimandl, M.; Královec, J.; Söderström, T. (2006):. Advanced point-mass method for nonlinear state estimation. Automatica, roč. 42, č. 7, s. 1133-1145. ISSN: 0005-1098.

 • Šimandl, M.; Soukup, T. (2002). Simulation Monte Carlo Methods in Extended Stochastic Volatility Models. Int. Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management, Vol. 11, Issue 2. 2002, pp.109-117. ISSN: 1099-1174

 • Šimandl M.; J. Královec J.; Söderström, T. (2002). Anticipative Grid Design in Point-Mass Approach to Nonlinear State Estimation, IEEE Transaction on Automatic Control, 47(4), 699-702

Konferenční články

 • Ajgl, O. & Straka, O. (2017). On Weak Points of the Ellipsoidal Intersection Fusion. In Proceedings of the IEEE International Conference on Multisensor Fusion and Integration for Intelligent Systems (MFI 2017) (pp. 28-33). Daegu, South Korea. doi:10.1109/MFI.2017.8170403

 • Fehér, M., Straka, O., & Šmídl, V. (2017). Efficient MPC for permanent magnet synchronous motor. In Proceedings of the 25th Mediterranean Conference on Control and Automation (pp. 36 – 41). Valletta, Malta. doi:10.1109/MED.2017.7984092

 • Bouček, Z., Straka, O., & Flídr, M. (2017). Attitude Estimation for Quadrotor UAV by Unscented Kalman Filter. In Proceedings of the 14th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis. Buccharest, Romania.

 • Fehér, M., Straka, O., & Šmídl, V. (2017). Constrained time-optimal control of double-integrator system and its application in MPC. In Proceedings of the 14th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis. Buccharest, Romania.

 • Fehér, M., Straka, O., & Šmídl, V. (2017). Oscillation Reduction for Time-Optimal Control of Permanent Magnet Synchronous Motor. In Proceedings of the 14th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis. Buccharest, Romania.

 • Ajgl, J. & Straka, O. (2017). A Geometrical Perspective on Fusion under Unknown Correlations based on Minkowski Sums. In Proceedings of the 20th International Conference Information Fusion (FUSION 2017) (pp. 1-8). Xi'an, China. doi:10.23919/ICIF.2017.8009722

 • Duník, J., Straka, O., Ajgl, J. & Blasch, E. (2017). From Competitive to Cooperative Filter Design. In Proceedings of the 20th International Conference Information Fusion (FUSION 2017) (pp. 1-9). Xi'an, China. doi:10.23919/ICIF.2017.8009652

 • Duník, J., Straka, O., & García-Fernández, Á. F. (2017). Performance Evaluation of Nonlinearity and Non-Gaussianity Measures in State Estimation. In Proceeding of the 20th International Conference Information Fusion (FUSION 2017) (pp. 1-10). Xi'an, China. doi:10.23919/ICIF.2017.8009699

 • Prüher, J., Tronarp, F., Karvonen, T., Särkkä, S., & Straka, O. (2017). Student-t Process Quadratures for Filtering of Non-Linear Systems with Heavy-Tailed Noise. In Proceedings of the 20th International Conference Information Fusion (FUSION 2017) (pp. 1-8). Xi'an, China. doi:10.23919/ICIF.2017.8009742

 • Straka, O. & Duník, J. (2017). Stochastic Integration Student’s-t Filter. In Proceedings of the 20th International Conference Information Fusion (FUSION 2017) (pp. 1-8). Xi'an, China. doi:10.23919/ICIF.2017.8009741

 • Kost, O., Duník, J., & Straka, O. (2017). Noise Covariance Matrix Estimation in Navigation and Tracking: Impact of Linearisation Error. In Proceedings of the 56th IEEE Conference on Decision and Control (pp. 958-964). Melbourne, Australia. doi:10.1109/CDC.2017.8263782

 • Škach, J., Straka, O., & Punčochář, I. (2017). Efficient Active Fault Diagnosis Using Adaptive Particle Filter. In Proceedings of the 56th IEEE Conference on Decision and Control (pp. 5732-5738). Melbourne, Australia. doi:10.1109/CDC.2017.8264525

 • Král, L. & Straka, O. (2017). Nonlinear Estimator Design for MEMS Gyroscope with Time-varying Angular Rate. In Proceedings of the 20th World Congress of IFAC (pp. 3195–3201). Tolouse, France: Elsevier Ltd. doi:10.1016/j.ifacol.2017.08.433

 • Škach, J. & Punčochář, I. (2017). Input Design for Fault Detection Using Extended Kalman Filter and Reinforcement Learning. In Proceedings of the 20th World Congress of IFAC (pp. 7302–7307). Tolouse, France: Elsevier Ltd. doi:10.1016/j.ifacol.2017.08.1461

 • Škach, J., Punčochář, I., & Straka, O. (2017). Active Fault Diagnosis for Jump Markov Nonlinear Systems. In Proceedings of the 20th World Congress of IFAC (pp. 7308–7313). Tolouse, France: Elsevier Ltd. doi:10.1016/j.ifacol.2017.08.1465

 • Duník, J., Straka, O., & Kost, O. (2016). Measurement Difference Autocovariance Method for Noise Covariance Matrices Estimation. In Proceedings of the 55th IEEE Conference on Decision and Control (CDC). Las Vegas, NV, USA. doi: 10.1109/CDC.2016.7798296

 • Škach, J., Punčochář, I., & Lewis, F.L. (2016). Optimal Active Fault Diagnosis by Temporal-Difference Learning. In Proceedings of the 55th IEEE Conference on Decision and Control (CDC). Las Vegas, NV, USA. doi:10.1109/CDC.2016.7798581

 • Fehér, M., Straka, O., & Šmídl, V. (2016). Constrained time-optimal control of double-integrator system and its application in MPC. In Proceedings of the 13th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis. Lille, France. doi:10.1088/1742-6596/783/1/012024

 • Kost, O., Duník, J., & Straka, O. (2016). Noise Covariance Matrices Estimation for Systems with Time-Varying Availability of Sensors. In Proceedings of the 13th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis. Lille, France. doi:10.1088/1742-6596/783/1/012059

 • Neduchal, P. & Flídr, M. (2016). Development of a Laboratory Framework for Testing Simultaneous Localization and Mapping Approaches. In Proceeings of the 14th IFAC International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems (PDeS 2016) (pp. 316-321). Lednice, Czech Republic. doi:10.1016/j.ifacol.2016.12.089

 • Škach, J., Punčochář, I., & Lewis, F.L. (2016). Temporal-Difference Q-learning in Active Fault Diagnosis. In Proceedings of the 2016 3rd Conference on Control and Fault-Tolerant Systems (SysTol) (pp. 281-286). Barcelona, Spain. doi:10.1109/SYSTOL.2016.7739765

 • Ajgl, J. & Straka, O. (2016). Covariance Intersection in Track-to-Track Fusion With Memory. In Proccedings of the 2016 IEEE International Conference on Multisensor Fusion and Integration for Intelligent Systems (MFI 2016) (pp. 359-364). Baden-Baden, Germany. doi:10.1109/MFI.2016.7849514

 • Ajgl, J. & Straka, O. (2016). Covariance Intersection in Track-to-Track Fusion Without Memory. In Proceeding of the 19th International Conference Information Fusion (FUSION 2016) (pp. 1-8). Heidelberg, Germany.

 • Straka, O. & Duník, J. (2016). Characteristic Function Based Performance Index for Bayesian Filters. In Proceeding of the 19th International Conference Information Fusion (FUSION 2016) (pp. 1-8). Heidelberg, Germany.

 • Straka, O., Mallick, M., & Blash, E. (2016). Survey of Nonlinearity and Non-Gaussianity Measures for State Estimation. In Proceeding of the 19th International Conference Information Fusion (FUSION 2016) (pp. 1-8). Heidelberg, Germany.

 • Havlík, J., Straka, O., Duník, J., & Ajgl, J. (2016). On Nonlinearity Measuring Aspects of Stochastic Integration Filter. In Proceedings of the 13th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO), 2016 (pp. 353-361). Lisabon, Portugal. doi:10.5220/0005983903530361

 • Prüher, J. & Särkkä, S. (2016). On the Use of Gradient Information in Gaussian Process Quadratures. In Proceedings of the IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing 2016 (pp. 1-6). Salerno, Italy. doi:10.1109/MLSP.2016.7738903

 • Straka, O., Duník. J., & Punčochář, I. (2016). Directional Splitting for Structure Adaptation of Bayesian Filters. In Proceedings of the 2016 American Control Conference (pp. 2705-2710). Boston, MA, USA. doi:10.1109/ACC.2016.7525327

 • Bouček, Z. & Flídr, M. (2016). Impact of multiple accelerometer IMU employment on the orientation estimate quality. In Proceedings of the 17th International Carpathian Control Conference (pp. 91-96). Tatranská Lomnica, Slovakia. doi:10.1109/CarpathianCC.2016.7501073

 • Straka, O., Duník, J., & Šimandl, M. (2015). Structure Adaptation of Nonlinear Filters based on Non-Gaussianity Measures. In Proceedings of the American Control Conference 2015 (pp. 3162-3167). Chicago, Illinois, USA: IEEE. doi:10.1109/ACC.2015.7171819

 • Ajgl, J., & Šimandl, M. (2015). Design of a Robust Fusion of Probability Densities. In Proceedings of the American Control Conference 2015 (pp. 4204-4209). Chicago, Illinois, USA: IEEE. doi:10.1109/ACC.2015.7171989

 • Duník, J., Straka, O., Šimandl, M., Kost, O., Ajgl, J., Soták, M., Baránek, R., & Kaňa, Z. (2015). Estimation of State and Measurement Noise Characteristics. In Proceeding of the 18th International Conference Information Fusion (FUSION 2015) (pp. 1817-1824). Washington, DC, USA: IEEE.

 • Straka, O., Duník, J., & Šimandl, M. (2015). Design of Discrete Second Order Filters for Continuous-Discrete Models. In Proceeding of the 18th International Conference Information Fusion (FUSION 2015) (pp. 1825-1832). Washington, DC, USA: IEEE.

 • Ajgl, J., Šimandl, M., & Duník, J. (2015). Approximation of Powers of Gaussian Mixtures. In Proceeding of the 18th International Conference Information Fusion (FUSION 2015) (pp. 878-885). Washington, DC, USA: IEEE.

 • Prüher, J., & Šimandl, M. (2015). Bayesian Quadrature in Nonlinear Filtering. In Proceedings of the 12th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO), 2015 (pp. 380-387). Colmar, Alsace, France: IEEE.

 • Fehér, M., Punčochář, I., & Šimandl, M. (2015). Use of Multiple Model Change Detection for Crack Detection in Euler-Bernoulli Beam. In Proceedings of the 20th International Conference on Methods & Models in Automation & Robotics (MMAR 2015) (pp. 163-168). Miedzyzdrojie, Poland. doi:10.1109/MMAR.2015.7283865

 • Flídr, M., & Šimandl, M. (2015). A Simplified Parametrization of the Criterion for the Prediction Error Dual Controller. In Proceedings of the 20th International Conference on Methods & Models in Automation & Robotics (MMAR 2015) (pp. 671-676). Miedzyzdrojie, Poland. doi:10.1109/MMAR.2015.7283955

 • Král, L., & Šimandl, M. (2015). Parameter Estimation of MEMS Gyroscope Using Local State Estimation Methods. Proceedings of the 17th IFAC Symposium on System Identification (SYSID 2015) (pp. 279–284). Beijing, China. doi:10.1016/j.ifacol.2015.12.139

 • Duník, J., Straka, O., & Šimandl, M. (2015). Estimation of Noise Covariance Matrices for Linear Systems with Nonlinear Measurements Measures. Proceedings of the 17th IFAC Symposium on System Identification (SYSID 2015) (pp. 1130–1135). Beijing, China. doi:10.1016/j.ifacol.2015.12.283

 • Havlík, J., Šimandl, M., & Straka, M. (2015). A new practically oriented generation of nonlinear filtering toolbox. Proceedings of the 17th IFAC Symposium on System Identification (SYSID 2015) (pp. 1070–1075). Beijing, China. doi:10.1016/j.ifacol.2015.12.273

 • Franče, Z., Punčochář, I., & Šimandl, M. (2015). Effect of Optimal Control on Fuel Savings of Parallel Hybrid Electric Vehicle. Proceedings of the 2015 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC 2015) (pp. 1-6). Montreal, Quebec, Canada: IEEE. doi:10.1109/VPPC.2015.7352936

 • Prüher, J., & Král, L. (2015). Functional Dual Adaptive Control with Recursive Gaussian Process Model. Journal of Physics: Conference Series, 659(1), 1–11. doi:10.1088/1742-6596/659/1/012006

 • Havlík, J., & Straka, O. (2015). Performance evaluation of iterated extended Kalman filter with variable step-length. Journal of Physics: Conference Series, 659(1), 1–12. doi:10.1088/1742-6596/659/1/012022

 • Kost, O., Straka, O, & Duník, J. (2015). Identification of State and Measurement Noise Covariance Matrices using Nonlinear Estimation Framework. Journal of Physics: Conference Series, 659(1), 1–12. doi:10.1088/1742-6596/659/1/012057

 • Škach, J., & Punčochář, I. (2015). Active fault detection: A comparison of probabilistic methods. Journal of Physics: Conference Series, 659(1), 1–12. doi:10.1088/1742-6596/659/1/012046

 • Punčochář, I., Škach, J., & Šimandl, M. (2015). Adaptive Generalized Policy Iteration in Active Fault Detection and Control. In Proceedings of the 9th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes (SAFEPROCESS 2015) (pp. 505–510). Paris, France: IFAC. doi:10.1016/j.ifacol.2015.09.576

 • Punčochář, I., Škach, J., & Šimandl, M. (2015). Infinite Time Horizon Active Fault Diagnosis based on Approximate Dynamic Programming. In Proceedings of the 54th IEEE Conference on Decision and Control (CDC 2015) (pp. 4456-4461). Osaka, Japan: IEEE. doi:10.1109/CDC.2015.7402915

 • Straka, O., Duník, J., & Šimandl, M. (2014). Performance diagnosis of local filters in state estimation of nonlinear systems. Journal of Physics: Conference Series, 570(1), 1–12. doi:10.1088/1742-6596/570/1/012004

 • Škach, J., Punčochář, I., & Šimandl, M. (2014). Approximate active fault detection and control. Journal of Physics: Conference Series, 570(1), 1–9. doi:10.1088/1742-6596/570/7/072003

 • Prüher, J., & Šimandl, M. (2014). Gaussian process based recursive system identification. Journal of Physics: Conference Series, 570(1), 1–9. doi:10.1088/1742-6596/570/1/012002

 • Punčochář, I., Škach, J., Šimandl, M., & Král, L. (2014). Nonlinear analysis of position estimate in global navigation satellite systems. Journal of Physics: Conference Series, 570(1), 1–12. doi:10.1088/1742-6596/570/1/012005

 • Kaňa, Z., Orejas, M., Soták, M., & Duník, J. (2014). Architectures for High Integrity Multi-Constellation Solution Separation. In Proceedings of the 27th International Technical Meeting of The Satellite Division of the Institute of Navigation (pp. 3554 – 3565). Tampa, FL, USA: Institute of Navigation.

 • Duník, J., Straka, O., & Šimandl, M. (2014). Self-assessment of local filters by non-Gaussianity measures. In Proceedings of the American Control Conference 2014 (pp. 1723–1728). Portland, Oregon, USA: IEEE. doi:10.1109/ACC.2014.6858740

 • Duník, J., Straka, O., & Šimandl, M. (2014). On sigma-point set rotation in derivative-free filters. In Proceeding of the 17th International Conference Information Fusion (FUSION 2014) (pp. 1–8). Salamanca, Spain: IEEE.

 • Straka, O., Duník, J., Šimandl, M., & Blasch, E. P. (2014). Comparison of adaptive and randomized unscented Kalman filter algorithms. In Proceeding of the 17th International Conference Information Fusion (FUSION 2014) (pp. 1–8). Salamanca, Spain: IEEE.

 • Straka, O., Duník, J., & Šimandl, M. (2014). Measures of non-Gaussianity in unscented Kaiman filter framework. Proceeding of the 17th International Conference Information Fusion (FUSION 2014) (pp. 1–8). Salamanca, Spain: IEEE.

 • Ajgl, J., & Šimandl, M. (2014). Linear fusion of estimators with Gaussian mixture errors under unknown dependences. In Proceeding of the 17th International Conference Information Fusion (FUSION 2014) (pp. 1–8). Salamanca, Spain: IEEE.

 • Ajgl, J., & Šimandl, M. (2014). On Linear Estimation Fusion under Unknown Correlations of Estimator Errors. In Proceedings of the19th World Congress of IFAC (pp. 2364–2369). Cape Town, South Africa: Elsevier Ltd. doi:10.3182/20140824-6-ZA-1003.00875

 • Šimandl, M., Škach, J., & Punčochář, I. (2014). Approximation Methods for Optimal Active Fault Detection. In The Proceeding of the 22nd Mediterranean Conference on Control and Automation (pp. 103 – 108). Palermo, Italy: IEEE. doi:10.1109/MED.2014.6961355

 • Duník, J., Straka, O., & Šimandl, M. (2014). Sigma-Point Set Rotation in Unscented Kalman Filter: Analysis and Adaptation. In Proceedings of the 19th World Congress of IFAC (pp. 5951–5956). Cape Town, South Africa: Elsevier Ltd. doi:10.3182/20140824-6-ZA-1003.00611

 • Straka, O., Duník, J., & Šimandl, M. (2014). Design of Pure Propagation Unscented Kalman Filter. In Proceedings of the 19th World Congress of IFAC (pp. 5933–5938). Cape Town, South Africa: Elsevier Ltd. doi:10.3182/20140824-6-ZA-1003.00583

 • Flídr, M., Straka, O., & Šimandl, M. (2014). Nonlinear Estimation Software Framework in Optimal and Adaptive Control Problems. In Proceedings of the 19th IFAC World Congress, 2014 (pp. 5485–5490). Cape Town, South Africa: Elsevier Ltd. doi:10.3182/20140824-6-ZA-1003.02260

 • Gilitschenski, I., Steinbring, J., Hanebeck, U. D., & Šimandl, M. (2014). Deterministic Dirac Mixture Approximation of Gaussian Mixtures. In Proceeding of the 17th International Conference Information Fusion (FUSION 2014) (pp. 1–7). Salamanca, Spain: IEEE.

 • Král, L., Prüher, J., & Šimandl, M. (2014). Gaussian process based dual adaptive control of nonlinear stochastic systems. In 22nd Mediterranean Conference on Control and Automation (pp. 1074–1079). doi:10.1109/MED.2014.6961517

 • Punčochář, I., Straka, O., & Šimandl, M. (2013). Confidence Regions for Multi-Sensor State Estimation under Faulty Measurements. In Proceedings of the 2013 Conference on Control and Fault-Tolerant Systems (SysTol) (pp. 202–207). Nice, France: IFAC. doi:10.1109/SysTol.2013.6693922

 • Ajgl, J., & Šimandl, M. (2013). On conservativeness of posterior density fusion. In Proceeding of the 16th International Conference Information Fusion (FUSION 2013), (pp. 85 – 92). Istanbul, Turkey: ISAF.

 • Straka, O., Duník, J., Šimandl, M., & Havlík, J. (2013). Truncated randomized unscented Kalman filter for interval constrained state estimation. In Proceedings of the 16th International Conference on Information Fusion (FUSION 2013) (pp. 2081 – 2088). Istanbul, Turkey: IEEE.

 • Ajgl, J., & Šimandl, M. (2013). Marginal marginalised particle filter. In Proceedings of the American Control Conference 2013 (pp. 3081 – 3086). Washington, DC.

 • Duník, J., Straka, O., & Šimandl, M. (2013). Nonlinearity and non-Gaussianity measures for stochastic dynamic systems. In Proceedings of the 16th International Conference on Information Fusion (FUSION 2013) (pp. 204 – 211). Istanbul, Turkey: IEEE.

 • Král, L., & Šimandl, M. (2013). Dual Adaptive Control for Non-Minimum Phase Systems with Functional Uncertainties. In T. Sophie (Ed.), Proceedings of the 9th IFAC Symposium on Nonlinear Control Systems, 2013 (pp. 815–820). Toulouse, France. doi:10.3182/20130904-3-FR-2041.00126

 • Punčochář, I., & Šimandl, M. (2013). Infinite Horizon Input Signal for Active Fault Detection in Controlled markov Chains. In Proceedings of the IASTED International Conference Inteligent systems and Control (ISC 2013) (pp. 807–028). Marina del Rey, USA: IASTED/ACTA Press. doi:10.2316/P.2013.807-028

 • Punčochář, I., & Šimandl, M. (2013). On the Infinite Horizon Active Fault Detection Problem for Linear Gaussian Multiple Models. In Proceedings of the 2013 Conference on Control and Fault-Tolerant Systems (SysTol) (pp. 184–189). Nice, France: IFAC. doi:10.1109/SysTol.2013.6693943

 • Straka, O., Duník, J., Šimandl, M., & Havlík, J. (2013). Aspects and comparison of matrix decompositions in unscented Kalman filter. In American Control Conference (ACC) (pp. 3075 – 3080).

 • Puncochář, I., Škach, J., & Šimandl, M. (2013). Positioning Using GNSS Signals and Digital Maps. In IET Intelligent Signal Processing Conference 2013 (ISP 2013) (Vol. 2013, pp. 7.21–7.21). Institution of Engineering and Technology. doi:10.1049/cp.2013.2069

 • Flídr, M., & Šimandl, M. (2013). Implicit Dual Controller based on Stochastic Integration Rule. In Proceedings of the 12th European Control Conference 2013 (pp. 896–901). Zurich, Switzerland.

 • Flídr, M., Straka, O., Havlík, J., & Šimandl, M. (2013). Nonlinear Estimation Framework: a Versatile Tool for State Estimation. In Proceedings of the 18th International Conference on Methods & Models in Automation & Robotics (MMAR 2013) (pp. 490–495). Miedzyzdrojie, Poland.

 • Blasch, E. P., Straka, O., Yang, C., Qiu, D., Šimandl, M., & Ajgl, J. (2012). Distributed tracking fidelity-metric performance analysis using confusion matrices. In 15th International Conference on Information Fusion (FUSION), 2012 (pp. 2012 – 2019).

 • Král, L., & Šimandl, M. (2012). Neural networks in local state estimation. In Proceedings of the 17th International Conference on Methods & Models in Automation & Robotics (MMAR 2012) (pp. 250–255). Miedzyzdrojie, Poland: IEEE. doi:10.1109/MMAR.2012.6347879

 • Straka, O., Duník, J., Šimandl, M., & Blasch, E. P. (2012). Randomized unscented transform in state estimation of non-Gaussian systems: Algorithms and performance. In 15th International Conference on Information Fusion (FUSION), 2012 (pp. 2004 – 2011).

 • Bouček, V., Straka, O., & Šimandl, M. (2012). Robust nonlinear filter based on the James-Stein estimator. In Proceedings of the 10th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis. Kongens Lyngby, Denmark.

 • Široký, J., Punčochář, I., & Šimandl, M. (2012). Active Fault Detection and Constrained Control of Air Handling Unit. In A. Zaragoza, (Ed.), Proceedings of the 8th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes (pp. 43–48). Mexico City, Mexico: IFAC. doi:10.3182/20120829-3-MX-2028.00210

 • Straka, O., Duník, J., & Šimandl, M. (2012). Unscented Kalman Filter with Controlled Adaptation. In K. Michel (Ed.), Proceedings of the 16th IFAC Symposium on System Identification, 2012 (pp. 906–911). Brussels, Belgium: IFAC. doi:10.3182/20120711-3-BE-2027.00163

 • Ajgl, J., & Šimandl, M. (2012). Conservative merging of hypotheses given by probability densities. In 15th International Conference on Information Fusion (FUSION), 2012 (pp. 1884 – 1890).

 • Straka, O., Duník, J., & Šimandl, M. (2012). Randomized unscented Kalman filter in target tracking. In 15th International Conference on Information Fusion (FUSION), 2012 (pp. 503 – 510).

 • Straka, O., Duník, J., & Šimandl, M. (2012). Scaling parameter in unscented transform: Analysis and specification. In Proceedings of the American Control Conference 2012 (pp. 5550 – 5555). Montréal, Canada: AACC.

 • Punčochář, I., Straka, O., & Šimandl, M. (2012). Design Aspects of Safe Positioning using Global Navigation Satellite Systems: A Brief Survey. In Proceedings of the 10th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis. Kongens Lyngby, Denmark.

 • Bouček, V., Šimandl, M., & Straka, O. (2011). Measurement-to-track assignment methods in target tracking. In Carpathian Control Conference (ICCC), 2011 12th International (pp. 32–36). Velké Karlovice, Czech Republic: IEEE. doi:10.1109/CarpathianCC.2011.5945810

 • Ajgl, J., & Šimandl, M. (2011). Particle based probability density fusion with differential Shannon entropy criterion. In Information Fusion (FUSION), 2011 Proceedings of the 14th International Conference on (pp. 803–810). Chicago, IL, USA: IEEE.

 • Flídr, M., & Šimandl, M. (2011). Dual Adaptive Controllers Based on Partial Certainty Equivalence. In B. Sergio (Ed.), 18th IFAC World Congress (pp. 3457–3462). Milano, Italy: Elsevier. doi:10.3182/20110828-6-IT-1002.02177

 • Straka, O., & Šimandl, M. (2011). An Efficient Constrained Gaussian Particle Filter. In B. Sergio (Ed.), 18th IFAC World Congress (pp. 11973–11978). Milano, Italy: Elsevier. doi:10.3182/20110828-6-IT-1002.01833

 • Straka, O., Duník, J., & Šimandl, M. (2011). Truncated unscented particle filter. In American Control Conference (ACC 2011) (pp. 1825–1830). San Francisco, CA, USA: IEEE.

 • Punčochář, I., & Šimandl, M. (2011). Suboptimal advanced fault detector design. In Proceedings of 9th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis ADC2011. Budapest, Hungary.

 • Král, L., & Šimandl, M. (2011). Predictive dual control for nonlinear stochastic systems modelled by neural networks. In 19th Mediterranean Conference on Control & Automation (MED 2011) (pp. 1277–1282). Kerkyra, Corfu, Greece: IEEE. doi:10.1109/MED.2011.5983106

 • Široký, J., Šimandl, M., Axehill, D., & Punčochář, I. (2011). An optimization approach to resolve the competing aims of active fault detection and control. In Proceedings of the 50th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference (pp. 3712–3717). Orlando, Florida, USA: IEEE.

 • Straka, O., Duník, J., & Šimandl, M. (2011). Gaussian sum unscented Kalman filter with adaptive scaling parameters. In Information Fusion (FUSION), 2011 Proceedings of the 14th International Conference on (pp. 9–16). Chicago, IL, USA: IEEE.

 • Duník, J., Straka, O., & Šimandl, M. (2011). The Development of a Randomised Unscented Kalman Filter. In B. Sergio (Ed.), 18th IFAC World Congress (pp. 8–13). Milano, Italy: Elsevier. doi:10.3182/20110828-6-IT-1002.01828

 • Šimandl, M., Široký, J., & Punčochář, I. (2011). New Special Cases of General Active Change Detection and Control Problem. In B. Sergio (Ed.), 18th IFAC World Congress (pp. 4260–4265). Milano, Italy: Elsevier. doi:10.3182/20110828-6-IT-1002.02015

 • Flídr, M., Straka, O., & Šimandl, M. (2011). Pruning and merging strategies in receding horizon bicriterial dual controller with multiple linearization. In 19th Mediterranean Conference on Control & Automation (MED 2011) (pp. 832–837). Kerkyra, Corfu, Greece: IEEE. doi:10.1109/MED.2011.5983213

 • Straka, O., Duník, J., & Šimandl, M. (2011). Performance evaluation of local state estimation methods in bearings-only tracking problems. In Proceedings of the 14th International Conference on Information Fusion (FUSION 2011) (pp. 1874–1881). Chicago, IL, USA: IEEE.

 • Ajgl, J., & Šimandl, M. (2011). Differential entropy estimation by particles. In 18th IFAC World Congress (pp. 11991–11996). Milano, Italy: Elsevier. doi:10.3182/20110828-6-IT-1002.01404

 • Ajgl, J.; Šimandl, M. (2010) Multisensor Constrained Estimation with Unscented Transformation. In Proceedings of the 13th International Conference on Information Fusion. 2010.

 • Ajgl, J.; Šimandl, M. (2010) Survey of Estimate Fusion Approaches. In Proceedings of the 7th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. Portugalsko : SciTePress, 2010. s. 191-196. ISBN: 978-989-8425-01-0.

 • Blasch, E.; Straka, O.; Duník, J.; Šimandl, M. (2010) Multitarget Tracking Performance Analysis Using the Non-Credibility Index in the Nonlinear Estimation Framework (NEF) Toolbox. In Proceeding of National Aerospace and Electronics Conference 2010. Institute of Electrical and Electronics Engineers ( IEEE ), 2010.

 • Duník, J.; Šimandl, M.; Straka, O. (2010) Adaptive Choice of Scaling Parameter in Derivative-Free Local Filters. In Proceedings of the 13th International Conference on Information Fusion. 2010.

 • Duník, J.; Šimandl, M.; Straka, O. (2010) Multiple-model filtering with multiple constraints. In Proceedings of the American Control Conference. New York : IEEE, 2010. s. 6858-6863. ISBN: 978-1-4244-7427-1.

 • Punčochář, I.; Šimandl, M. (2010) A suboptimal fault-tolerant dual controller in multiple model framework. In Proceedings of the 7th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. Portugalsko : SciTePress, 2010. s. 93-98. ISBN: 978-989-8425-02-7.

 • Punčochář, I.; Široký, J.; Šimandl, M. (2010) Optimal active decision making for control. In Proceeding of 2010 Conference on Control and Fault-Tolerant Systems. IEEE, 2010. s. 660-665.

 • Straka, O.; Flídr, M.; Duník, J.; Šimandl, M.; Blasch, E. (2010) Nonlinear estimation framework in target tracking. In Proceedings of the 13th International Conference on Information Fusion. 2010.

 • Punčochář, I.; Duník, J.; Šimandl, M. (2010) Smoothing in multiple model change detection for stochastic systems. In Proceedings of 8th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis. Ferrara, Italy : 2010, s. 79-84.

 • Straka, O.; Šimandl, M.; Duník, J. (2010) Design of nonlinear global filter with nonlinear constraints. Proceedings of the IASTED International Conference on Modelling, Identification and Control, 2010, roč. 29, č. 1, s. 314-320. ISSN: 1025-8973.

 • Král, L.; Šimandl, M. (2010) Neural Network Based Bicriterial Dual Control with Multiple Linearization. Proceedings of the 10th IFAC Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Processing, ISSN: 1474-6670.

 • Flídr, M.; Šimandl, M. (2010) Non-myopic Innovations Dual Controller. Proceedings of the 10th IFAC Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Processing, ISSN: 1474-6670.

 • Duník, J.; Šimandl, M.; Straka, O. (2009) Methods for Estimating State and Measurement Noise Covariance Matrices: Aspects and Comparison. In: Proceeding of the 15th IFAC Symposium on System Identification, 2009, ISSN: 1474-6670

 • Král, L.; Hering, P.; Šimandl, M. (2009) Functional Adaptive Control for Nonlinear Stochastic Systems in Presence of Outliers. In: Proceeding of the 15th IFAC Symposium on System Identification, 2009, s. 1505-1510. ISSN: 1474-6670

 • Punčochář, I.; Šimandl, M. (2009) Active fault detection for neural network based control of non-linear stochastic systems. In: Proceeding of the 7th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes, s. 125-130. ISSN: 1474-6670

 • Punčochář, I.; Šimandl, M.; Král, L. (2009) A feasible design of active detector and input signal generator. In: Proceeding of the 7th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes, ISSN: 1474-6670

 • Straka, O.; Flídr, M.; Duník, J.; Šimandl, M. (2009) A Software Framework and Tool for Nonlinear State Estimation. In: Proceeding of the 15th IFAC Symposium on System Identification, 2009, s. 510-515. ISSN: 1474-6670

 • Straka, O.; Šimandl, M. (2009) A Survey of Sample Size Adaptation Techniques for Particle Filters. In: Proceeding of the 15th IFAC Symposium on System Identification, 2009, s. 1358-1363. ISSN: 1474-6670

 • Král, L.; Punčochář, I.; Šimandl, M. (2009) Functional Dual Control for Slowly Time Variant Stochastic Systems. In Proceedings of the 7th Workshop on Advanced Control and Diagnosis. Neuveden : University of Zielona Góra, Poland

 • Straka, O.; Šimandl, M.; Duník, J. (2009) Gaussian Mixtures Proposal Density in Particle Filter for Track-Before-Detect. In FUSION: 2009 12th International Conference on Information Fusion, Vols 1-4., pp. 270-277. ISBN: 978-0-9824-4380-4.

 • Šimandl, M.; Široký, J.; Punčochář, I. (2009) Likelihood Function and Threshold Estimation for CUSUM Test Application. In Proceedings of the 28th IASTED International Conference on Modelling, Identification, and Control. Calgary, Canada : Acta Press, 2009. s. 38-43. ISBN: 978-0-88986-782-6.

 • Punčochář, I.; Šimandl, M. (2008 ): Active fault detection and dual control in multiple model framework. In Proceedings of the 17th IFAC World Congress. [s.l.] : IFAC, 2008. s. 7227-7232. ISBN 978-3-902661-00-5.

 • Straka, O.; Šimandl, M. (2008): Adaptive Particle Filter with Fixed Empirical Density Quality. In Proceedings of the 17th IFAC World Congress. [s.l.] : IFAC, 2008. s. 6484-6489. ISBN 978-3-902661-00-5.

 • Duník, J.; Šimandl, M. (2008): Estimation of state and measurement noise covariance matrices by multi-step prediction. In Proceedings of the 17th IFAC World Congress. [s.l.] : IFAC, 2008. s. 3689-3694. ISBN 978-3-902661-00-5.

 • Král, L.; Šimandl, M. (2008): Functional Adaptive Control for Multi-Input Multi-Output Systems. In Proceedings of the 17th IFAC World Congress. [s.l.] : IFAC, 2008. s. 11263-11268. ISBN 978-3-902661-00-5.

 • Šimandl, M.; Straka, O. (2008): Functional sampling density design for particle filters. In Signal Processing. 2008, roč.2008, sv.88, č.11, s.2784-2789, ISSN 0165-1684.

 • Flídr, M.; Šimandl, M.; Král, L. (2008): Multistage Prediction Error Adaptive Dual Controller. In Proceedings of the 11th IASTED International Confernece on Inteligent Systems and Control. Calgary : ACTA Press, 2008. s. 14-19. ISBN 978-0-88986-778-9.

 • Švácha, J.; Šimandl, M. (2008): Nonlinear state prediction by separation approach for continuous-discrete stochastic systems. In Kybernetika. 2008, sv.44, č.1, s.61-74, ISSN 0023-5954.

 • Hering, P.; Šimandl, M. (2008): Structure Adaptation of Multi-Layer Perceptron Network for On-Line System Identification. In Proceedings of the 17th IFAC World Congress. [S.l.] : IFAC, 2008. s. 7022-7027. ISBN 978-3-902661-00-5 .

 • Král, L. (2008): Nonlinear adaptive dual control with dynamic structure of perceptron neural network. In Proceedings of 9th International Carpathian control conference. Craiova : University of Craiova, 2008. s. 339-342. ISBN 978-973-746-897-0.

 • Pecherková, P.; Flídr, M.; Duník, J. (2008): Application of Estimation Techniques on Queue Lengths Estimation in Traffic Network. In Proceedings of 2008 7th IEEE International Conference on Cybernetic Intelligent Systems. Piscataway : IEEE, 2008. s. 257-262. ISBN 978-1-4244-2914-1.

 • Pecherková, P.; Duník, J.; Flídr, M. (2008): Modelling and Simultaneous Estimation of State and Parameters of Traffic System. [Rijeka] : In-Teh, 2008. ISBN 978-953-7619-18-3. s. 319-336.

 • Pecherková, P.; Duník, J. (2008): Modelling of traffic system with time-variant saturation flow. In Proceedings of th 9th International PhD Workshop on Systems and Control. Ljubljana : Jožef Stefan Institute, 2008. s. 1-6. ISBN 978-961-264-003-3.

 • Široký, J.; Šimandl, M. (2008): The CUSUM parameters design in fault detection. In Process Control 2008. Pardubice : University of Pardubice , 2008. s. 1-8. ISBN 978-80-7395-077-4.

 • Hering, P.; Šimandl, M. (2007): Gaussian Sum Approach with Optimal Experiment Design for Neural Network. In Proceedings of the Ninth IASTED International Conference on Signal and Image Processing. Honolulu : ACTA Press, 2007. s. 425-430. ISBN 978-0-88986-676-8.

 • Křenek, J.; Král, L.; Šimandl, M. (2007): Dual model for FARMAX models. In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. s. 201-205. ISBN 978-80-7043-574-8.

 • Křenek, J.; Šimandl, M.; Král, L. (2007): Dual Control for ARX Models. In Proceedings of 8th International Carpathian Control Conference ICCC'2007. Košice : Technical University, BERG Faculty, 2007. s. 385-388. ISBN 978-80-8073-805-1.

 • Šimandl, M.; Duník, J. (2007): Off-line Estimation of System Noise Covariance Matrices by a Special Choice of the Filter Gain. In IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing. New York : IEEE, 2007. s. 1-6. ISBN 1-4244-0830-X.

 • Šimandl, M.; Straka, O. (2007): Sampling Densities of Particle Filter: A Survey and Comparison. In Proceedings of the 2007 American Control Conference. New York : AACC, 2007. s. 4437-4442. ISBN 1-4244-0989-6. ISSN 0743-1619.

 • Šimandl, M.; Punčochář, I. (2007): Unified solution of optimal active fault detection and optimal control. In Proceedings of the 2007 American Control Conference. New York : AACC, 2007. s. 3222-3227. ISBN 1-4244-0989-6. ISSN 0743-1619.

 • Široký, J.; Šimandl, M. (2007): The multiple model approach to fault detection with result verification. In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. s. 224-229. ISBN 978-80-7043-574-8.

 • Šimandl M., Královec J. , Söderström T. (2006): Advanced point - mass method for nonlinear state estimation, Automatica 42, Issue 7, 1133-1145.

 • Flídr M., Duník J., Straka O., Švácha J., Šimandl M. (2006): Framework for implementing and testing nonlinear filters. In: Proceedings of the 7th IFAC Symposium on Advances in Control Education, 21-23 June, Madrid, Spain.

 • Švácha J., Šimandl M., Straka O., Flídr M. (2006): Nonlinear filtering toolbox for continuous stochastic systems with discrete measurements. In: Proceedings of the 7th IFAC Symposium on Advances in Control Education, 21-23 June, Madrid, Spain.

 • Straka O., Šimandl M. (2006): Particle filter adaptation based on efficient sample size. In: Preprints of the 14th IFAC Symposium on System Identification, Newcastle, Australia, pp. 991-996.

 • Šimandl M., Duník J. (2006): Design of derivative-free smoothers and predictors. In: Preprints of the 14th IFAC Symposium on System Identification, Newcastle, Australia, pp. 1240-1245.

 • Šimandl M., Punčochář I. (2006): Closed loop information processing strategy for optimal fault detection and control. In: Preprints of the 14th IFAC Symposium on System Identification, Newcastle, Australia, pp. 487-492.

 • Šimandl M., Král L. (2006): Neural adaptive dual controller with dynamic structure. In: Proceedings of the 7th Portuguese Conference on Automatic Control, 11 -13 September, Lisboa, Portugal.

 • Hering P., Šimandl M. (2006): Gaussian sum based methods for neural network parameters estimation: aspects and comparison. In: Proceedings of the 7th Portuguese Conference on Automatic Control, 11 -13 September, Lisboa, Portugal.

 • Duník J., M. Šimandl, O. Straka and M. Flídr (2005). Performance analysis of derivative free filters, In: Proceedings of 44th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference ECC 2005, Sevilla, 12.-15. December.

 • Šimandl M., I. Punčochář. and J. Královec (2005). Rolling horizon for active fault detection, In: Proceedings of 44th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference ECC 2005, Sevilla, 12.-15. December.

 • Flídr, M. and M. Šimandl (2005). Prediction error dual controller. In: Proceedings of the eighth IASTED international conference on Intelligent systems and control . Anaheim : ACTA Press, s. 253-258. ISBN 0-88986-517-5

 • Šimandl, M. and P. Hering (2005). Recursive parameters estimation and structure adaptation of neural network. In: Proceedings of the eighth IASTED international conference on Intelligent systems and control. Anaheim : ACTA Press, s. 78-83. ISBN 0-88986-517-5

 • Lešek, M., M. Šimandl (2005). Pension Fund State Estimation and Optimal Investment Strategy. In:Bulletin of the Czech Econometric Society, Vol. 12, Issue 22.

 • Straka, O. and M. Šimandl (2005). Distance-based pruning for Gaussian sum method in non-Gaussian system state estimation. In: Proceedings of the eighth IASTED international conference on Intelligent systems and control. Anaheim : ACTA Press, s. 96-101. ISBN 0-88986-517-5

 • Šimandl M. and J. Švácha (2005). Separation approach for numerical solution of the Fokker-Planck equation in estimation problem, In: Preprints of the 16th IFAC World Congress, July 4-8, Prague, Czech Republic.

 • Straka O. and M. Šimandl (2005). Using the Bhattacharyya distance in functional sampling density of particle filter, In: Preprints of the 16th IFAC World Congress, July 4-8, Prague, Czech Republic.

 • Šimandl M., Punčochář I. and P. Herejt (2005). Optimal input and decision in multiple model fault detection, In: Preprints of the 16th IFAC World Congress, July 4-8, Prague, Czech Republic.

 • Šimandl M., Lešek M. and O. Straka (2005). Pension fund model design and state estimation, In: Preprints of the 16th IFAC World Congress, July 4-8, Prague, Czech Republic.

 • Královec J. and M. Šimandl (2005). Numerical solution of filtering problem with multimodal densities, In: Preprints of the 16th IFAC World Congress, July 4-8, Prague, Czech Republic.

 • Šimandl M., Král L., and P. Hering (2005). Neural network based bicriterial dual control of nonlinear systems, In: Preprints of the 16th IFAC World Congress, July 4-8, Prague, Czech Republic.

 • Flídr M. and M. Šimandl (2005). Bicriterial dual control with multiple linearization, In: Preprints of the 16th IFAC World Congress, July 4-8, Prague, Czech Republic.

 • Šimandl M. and J. Duník (2005). Sigma point gaussian sum filter design using square root unscented filters, In: Preprints of the 16th IFAC World Congress, July 4-8, Prague, Czech Republic.

 • Královec J. and M. Šimandl (2004). Filtering, Prediction and Smoothing with Point-Mass Approach, In: Preprints of the16th IFAC Symposium on Automatic control in Aerospace, June 14 - 18, St. Petersburg, Russia.

 • Straka O. and M. Šimandl (2004). Sample Size Adaptation for Particle Filters, In: Preprints of the16th IFAC Symposium on Automatic control in Aerospace, June 14 - 18, St. Petersburg, Russia.

 • Šimandl M., Hering P., L. Král (2004). Identification of Nonlinear Nongaussian Systems by Neural Networks. In: Preprints of the 6th IFAC Symposium on Nonlinear Control Systems, 1-3 September, Stuttgart, Germany.

 • Šimandl M. and J. Královec (2003). Multigrid Design in Point-mass Approach to Nonlinear State Estimation. Proceedings of the 13th IFAC Symposium on System Identification SYSID, August, Rotterdam, Netherlands.

 • Šimandl M. and O. Straka (2003). Sampling Density Design for Particle Filters. Proceedings of the 13th IFAC Symposium on System Identification SYSID, August, Rotterdam, Netherlands.

 • Šimandl M., Herejt, P.(2003).Information Processing Strategies and Multiple Model for Detection. Proceedings of the 22nd IASTED conference on Modelling, Identification and Control MIC, February, Innsbruck, Austria.

 • Šimandl M. and O. Straka (2003).Nonlinear Filtering Methods: Some Aspects and Performance Evaluation. Proceedings of the 22nd IASTED conference on Modelling, Identification and Control MIC, February, Innsbruck, Austria.

 •  Šimandl M., Královec J.(2002). Cramér-Rao Bound for Stochastic Volatility Model.Preprints of the 15th Triennial World Congress of the IFAC, Barcelona, [CD-ROM]. Oxford : Elsevier Science.

 • Šimandl M.,, Straka, O.(2002). Nonlinear Estimation by Particle Filters and Cramér-Rao Bound. Preprints of the 15th Triennial World Congress of the IFAC, Barcelona, [CD-ROM]. Oxford : Elsevier Science.