KONTAKT CZ/EN

Novinky

05/2018
Článek přijat do časopisu Signal Processing
Novinka: Článek "State estimate consistency monitoring in Gaussian filtering framework" (autory jsou J. Duník a O. Straka) byl přijat do odborného časopisu Signal Processing (časopis).
04/2018
Článek přijat na konferenci SafeProcess 2018
Novinka: Článek "A Survey of Active Fault Diagnosis Methods" (autory jsou I. Punčochář a J. Škach) byl přijat na mezinárodní konferenci The 10th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes (SafeProcess 2018) (safeprocess18.uz.zgora.pl).
03/2018
Článek přijat do časopisu IEEE Transactions on Industrial Informatics
Novinka: Článek "Covariance Intersection in Track-to-Track Fusion: Comparison of Fusion Configurations" (autory jsou J. Ajgl a O. Straka) byl přijat do odborného časopisu IEEE Transactions on Industrial Informatics (ieeexplore.ieee.org).
03/2018
Článek přijat do časopisu Automatica
Novinka: Článek "Design of measurement difference autocovariance method for estimation of process and measurement noise covariances" (autory jsou J. Duník, O. Kost a O. Straka) byl přijat do odborného časopisu Automatica (www.sciencedirect.com).
03/2018
Jan Škach získal akademický titul doktor
Novinka: Jan Škach na začátku března obhájil disertační práci "Detekce změn a chyb v dynamických systémech" a získal akademický titul doktor. Disertační práce klade důraz na aktivní detekci chyb, která v poslední době získává stále větší pozornost. Zároveň se práce zabývá detekcí změn bez znalosti modelu systému. Jan Škach se podílel na aktivitách skupiny IDM od roku 2010 a během svého 4,5 letého doktorského studia pod vedením prof. Šimandla a následně doc. Straky publikoval řadu článků na uznávaných mezinárodních konferencích a v odborných časopisech včetně IEEE Transactions on Cybernetics. Od července 2017 se podílí na vývoji automatických převodovek pro kamiony v mezinárodní automobilové společnosti ZF.
01/2018
Článek přijat na konferenci ACC 2018
Novinka: Článek "Estimation of Noise Means and Covariance Matrices for Linear Time-Varying Models" (autory jsou O. Kost, J. Duník a O. Straka) byl přijat na mezinárodní konferenci The 2018 American Control Conference (ACC 2018).
01/2018
Článek publikován v časopise IEEE Transactions on Cybernetics
Novinka: Článek "Actor-Critic Off-Policy Learning for Optimal Control of Multiple-Model Discrete-Time Systems" (autory jsou J. Škach, B. Kiumarsi, F.L. Lewis a O. Straka) byl publikován v odborném časopise IEEE Transactions on Cybernetics (doi:10.1109/TCYB.2016.2618926).
07/2017
Jakub Prüher získal cenu pro nejlepší studentský odborný článek na FUSION 2017
Novinka: Článek Jakuba Prühera, Filipa Tronarpa, Toniho Karvonena, Sima Särkky a Ondřeje Straky s názvem "Student-t Process Quadratures for Filtering of Non-Linear Systems with Heavy-Tailed Noise" získal cenu pro nejlepší studentský odborný článek (Tammy Blair Best Student Paper Award, First Runner-up) na mezinárodní konferenci the 20th International Conference on Information Fusion (FUSION 2017) (http://www.fusion2017.org).
Fotky: Best Student Paper Award FUSION 2017
05/2017
Účast na školení Multi-Sensor Navigation
Novinka: Členové Výzkumného týmu pro identifikaci systémů a rozhodování (IDM) se pod vedením odborníků v termínu 22.-24.května v sídle Galileo Supervising Authority (GSA) v Praze zúčastnili školení o více-senzorové navigaci "Multi-Sensor Navigation".
05/2017
Přehledový článek publikován v odborném časopise
Novinka: Článek "Noise covariance matrices in state-space models: A survey and comparison of estimation methods-Part I" (autory jsou J. Duník, O. Straka, O. Kost a J. Havlík) byl publikován v časopise International Journal of Adaptive Control and Signal Processing (doi: 10.1002/acs.2783).
05/2017
Pět článků přijato na konferenci FUSION 2017
Novinka: Články "From Competitive to Cooperative Filter Design" (autory jsou J. Duník, O. Straka, J. Ajgl a E. Blash), "Performance Evaluation of Nonlinearity and Non-Gaussianity Measures in State Estimation" (autory jsou J. Duník, O. Straka a A. Garcia-Fernandez), "Stochastic Integration Student's-t Filter" (autory jsou O. Straka a J. Duník), "A Geometrical Perspective on Fusion under Unknown Correlations based on Minkowski Sums" (autory jsou J. Ajgl a O. Straka) a "Student-t Process Quadratures for Filtering of Non-Linear Systems with Heavy-Tailed Noise" (autory jsou J. Prüher, F. Tronarp, T. Karvonen, O. Straka a S. Särkka) byly přijaty na mezinárodní konferenci The 20th International Conference on Information Fusion (FUSION) (http://www.fusion2017.org).
04/2017
Článek přijat na konferenci MED 2017
Novinka: Článek "Efficient MPC for Permanent Magnet Synchronous Motor" (autory jsou M. Fehér, O. Straka a V. Šmídl) byl přijat na mezinárodní konferenci The 25th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED) (www.um.edu.mt/events/med2017).
02/2017
Tři články přijaty na světový kongres IFAC 2017
Novinka: Články "Input Design for Fault Detection Using Extended Kalman Filter and Reinforcement Learning" (autory jsou J. Škach a I. Punčochář), "Active Fault Diagnosis for Jump Markov Nonlinear Systems" (autory jsou J. Škach, I. Punčochář a O. Straka) a "Nonlinear Estimator Design for MEMS Gyroscope with Time-Varying Angular Rate" (autory jsou L. Král a O. Straka) byly přijaty na mezinárodní konferenci IFAC 2017 World Congress (IFAC 2017) (http://www.ifac2017.org).
02/2017
Návštěva z Aalto University
Novinka: Skupina IDM hostí na dva týdny dva Ph.D. studenty z Aalto University ve Finsku ze skupiny kolem docenta Simo Särkky (https://users.aalto.fi/~ssarkka/). Účelem jejich stáže je výzkumná spolupráce v oblasti nelineární filtrace, konkrétně σ-bodová filtrace založená na kvadratuře využívající Studentovy-t procesy. Oba studenti si navíc připravili odborné prezentace týkající se jejich výzkumu: Filip Tronarp na téma "Some remarks on Stundet's t filters" a Toni Karvonen na téma "Second order Poincaré inequalities for non-linear Kalman filter."
10/2016
Dva články přijaty na konferenci ACD 2016
Novinka: Články "Noise Covariance Matrices Estimation for Nonlinear Systems with TimeVarying Availability of Sensors" (autory jsou O. Kost, J. Duník a O. Straka) a "Constrained Time-Optimal Control of Double-Integrator System and Its Application in MPC" (autory jsou M. Fehér, O. Straka a V. Šmídl) byly přijaty na mezinárodní konferenci The 13th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis (ACD) (http://www.acd2016.eu).
09/2016
Jiří Ajgl získal cenu pro nejlepší odborný článek na MFI 2016
Novinka: Článek Jiřího Ajgla a Ondřeje Straky s názvem "Covariance Intersection in Track-to-Track Fusion With Memory" byl vybrán ze 107 přijatých příspěvků odbornou komisí a získal cenu pro nejlepší odborný článek na mezinárodní konferenci The 2016 IEEE International Conference on Multisensor Fusion and Integration for Intelligent Systems (MFI 2016) (http://mfi2016.org). Článek teoreticky analyzuje vliv zpětné informační vazby v úlohách slučování pravděpodobnostních odhadů. Hlavním výsledkem práce je porovnání zaručitelné kvality sloučených odhadů při neznalosti závislostí slučovaných informací.
Mezinárodní konference "IEEE International Conference on Multisensor Fusion and Integration for Intelligent Systems" se zaměřuje na prezentaci výsledků výzkumu a aplikací v oblastech robotiky a zpacování dat, s důrazem na slučování informací z více zdrojů. Předchozí ročníky byly pořádány například v San Diegu, Pekingu a Hamburku. Letošní dvanáctý ročník konference proběhl v polovině září v německém Baden-Badenu.
Fotky: Best Paper Award MFI 2016 Best Paper Award MFI 2016 Best Paper Award MFI 2016
09/2016
Jakub Prüher získal cenu pro nejlepší studentský odborný článek na MLSP 2016
Novinka: Článek Jakuba Prühera a Simo Särkkä s názvem "On The Use Of Gradient Information In Gaussian Process Quadratures" získal cenu pro nejlepší studentský odborný článek na mezinárodní konferenci The IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Pprocessing (MLSP 2016) (http://mlsp2016.conwiz.dk).
07/2016
Článek Jindřicha Havlíka mezi pěti nejlepšími studentskými odbornými články na ICINCO 2016
Novinka: Článek J. Havlíka, O. Straky, J. Dunika, and J. Ajgla s názvem "On Nonlinearity Measuring Aspects of Stochastic Integration Filter" byl nominován mezi nejlepší studentské odborné články na mezinárodní konferenci The 13th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2016) (http://www.icinco.org/?y=2016).
07/2016
Dva články přijaty na konferenci CDC 2016
Novinka: Články "Optimal Active Fault Diagnosis by Temporal-Difference Learning" (autory jsou J. Škach, I. Punčochář a F. L. Lewis) a "Measurement Difference Autocovariance Method for Noise Covariance Matrices Estimation" (autory jsou J. Duník, O. Straka a O. Kost) byly přijaty na mezinárodní konferenci The 55th IEEE Conference on Decision and Control (CDC) (http://cdc2016.ieeecss.org).
07/2016
Článek přijat na konferenci MLSP 2016
Novinka: Článek "On the Use of Gradient Information in Gaussian Process Quadratures", který napsal J. Prüher a S. Särkkä byl přijat na mezinárodní konferenci The 26th IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing (MLSP) (http://mlsp2016.conwiz.dk).
06/2016
Článek přijat na konferenci SysTol 2016
Novinka: Článek "Temporal-Difference Q-learning in Active Fault Diagnosis", který napsal J. Škach, I. Punčochář, a F. L. Lewis byl přijat na mezinárodní konferenci The 3rd International Conference on Control and Fault-Tolerant Systems (SysTol) (http://systol16.cs2ac.upc.edu).
06/2016
Speciální vydání Journal of Advances in Information Fusion (JAIF)
Novinka: Speciální vydání JAIF (vol. 11, červen 2016) je zaměřeno na návrh lokálních ( tj. nelineárních filtrů založených na Kalmanově filtru) bezderivačních filtrů pro nelineární stochastické dynamické časově proměnné systémy s důrazem na teoretické pokroky v daném oboru. Zaměření speciálního čísla je zejména na návrh nových algoritmů pro odhad stavu a parametrů a dále důkladná analýza a další rozvoj existujících metod. Speciální vydání obsahuje šest článků od renomovaných výzkumných skupin, které systematicky pracují v oblasti odhadu stavu. Některé z těchto článků představují výrazně rozšířené verze článků prezentovaných na The 17th International Conference on Information Fusion (FUSION 2014) ve speciální sekci "Advanced Sigma-Point Filters: Analysis, Sigma-Point Set Design, and Applications". Šéfredaktory speciálního vydání jsou J. Duník a O. Straka. Více informací je možné najít na http://isif.org.
Fotky: Journal of Advances in Information Fusion Volume 11 2016
06/2016
Ohlédnutí za přednáškou na Air Force Research Laboratory
Novinka: V rámci programu Window on Science (WoS) přednesli O. Straka a J. Duník pracovníkům laboratoře Air Force Research Laboratory (AFRL) ve městě Rome ve Spojených státech amerických dvě přednášky, ve kterých shrnuli nejnovější výsledky svého výzkumu v oblasti odhadu stavu nelineárních systémů s neurčitostí. Více informací je uvedeno na http://info.zcu.cz.
Fotky: Air Force Research Laboratory 2016 Air Force Research Laboratory 2016 Air Force Research Laboratory 2016 Air Force Research Laboratory 2016
05/2016
Tři články přijaty na konferenci FUSION 2016
Novinka: Články "Covariance Intersection in Track-to-Track Fusion Without Memory" (autory jsou J. Ajgl a O. Straka), "Characteristic Function Based Performance Index for Bayesian Filters" (autory jsou O. Straka a J. Duník) a "Survey of Nonlinearity and Non-Gaussianity Measures for State Estimation" (autory jsou Jindřich Duník, Ondřej Straka, Mahendra Mallick a Erik Blasch) byly přijaty na mezinárodní konferenci The 19th International Conference on Information Fusion (FUSION) (http://fusion2016.org).
05/2016
Přednáška na Air Force Research Laboratory
Novinka: Dne 6. 6. 2016 v rámci programu WoS - Window On Science proběhne přednáška členů IDM ve Spojených státech amerických na Air Force Research Laboratory, Rome, NY. Témata přednášek: "Nonlinear Sigma-Point-Based State Estimation" (Jindřich Duník), "Nonlinearity Measures for State Estimation" (Ondřej Straka).
05/2016
Článek přijat na konferenci ICINCO 2016
Novinka: Článek "On Nonlinearity Measuring Aspects of Stochastic Integration Filter", který napsal J. Havlík, O. Straka, J. Duník, a J. Ajgl byl přijat na mezinárodní konferenci The 13th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO) (http://www.icinco.org).
03/2016
Jan Škach zpět ze stáže
Novinka: Na konci února se vrátil Jan Škach z pětiměsíční stáže na The University of Texas at Arlington, USA.
02/2016
Jindřich Duník zpět ze stáže
Novinka: V lednu a únoru 2016 absolvoval Jindřich Duník měsíční stáž v Karlsruhe Institute of Technology, Německo.
01/2016
Článek přijat na konferenci ACC 2016
Novinka: Článek "Directional Splitting for Structure Adaptation of Bayesian Filters", který napsal O. Straka, J. Duník, a I. Punčochář byl přijat na mezinárodní konferenci The 2016 American Control Conference (http://acc2016.a2c2.org).
01/2016
Jakub Prüher odjel na stáž
Novinka: Student doktorského studia Jakub Prüher v lednu odjel na půlroční stáž na Aalto University, Finsko.
11/2015
Evropský workshop ACD 2015
Novinka: Ve dnech 19. - 20. listopadu 2015 pořádala skupina IDM evropský workshop Advanced Control Diagnosis (ACD 2015). Na workshopu byly předneseny 4 plenární přednášky význačnými odborníky z oblasti automatického řízení a detekce a dále bylo prezentováno 50 vědeckých příspěvků autorů z celého světa. Příští ročník workshopu se koná v listopadu 2016 v Lille ve Francii.
Fotky: Advanced Control Diagnosis 2015 Advanced Control Diagnosis 2015 Advanced Control Diagnosis 2015 Advanced Control Diagnosis 2015 Advanced Control Diagnosis 2015 Advanced Control Diagnosis 2015
07/2015
Článek přijat na konferenci CDC 2015
Novinka: Článek "Infinite Time Horizon Active Fault Diagnosis based on Approximate Dynamic Programming", který napsal I. Punčochář, J. Škach, a M. Šimandl byl přijat na mezinárodní konferenci The 54th IEEE Conference on Decision and Control (http://www.cdc2015.ctrl.titech.ac.jp).
06/2015
12th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis (ACD 2015)
Novinka: Skupina IDM pořádá již dvanáctou odbornou konferenci 12th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis (ACD 2015), která se uskuteční v Evropském centru excelence - NTIS na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, ve dnech 19-20.listopadu 2015.
Téma konference ACD 2015 se týká pokroků v oblasti automatickém řízení, detekci chyb a zpracování signálu. Všechny poslané články budou odborně recenzované a všechny přijaté články budou publikovány v IOP Journal of Physics: Conference Series.
Pro více informací o konferenci navštivte webové stránky http://acd2015.zcu.cz.
Informační leták: ACD 2015
06/2015
Tři články přijaty na konferenci IFAC SYSID 2015
Novinka: Článek "Estimation of Noise Covariance Matrices for Linear Systems with Nonlinear Measurements", jehož autorem je J. Duník, O. Straka, a M. Šimandl, článek "A New Practically Oriented Generation of Nonlinear Filtering Toolbox", jehož autorem je J. Havlík, M. Šimandl a O. Straka a článek "Parameter Estimation of MEMS Gyroscope Using Local State Estimation Methods", jehož autorem je L. Král a M. Šimandl byl přijat na mezinárodní konferenci the IFAC Symposium on System Idetification 2015 (http://sysid2015.info).
06/2015
Gratulace doc. Strakovi!
Novinka: Gratulace vedoucímu výzkumného týmu, Ondřeji Strakovi, který 1. června 2015 úspěšně habilitoval na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.
Ondřej Straka vystudoval doktorské studium (Ph.D.) v kybernetice na Západočeské univerzitě v Plzni v roce 2004. Od roku 2003 pracuje na Katedře kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni jako výzkumný pracovník na několika akademických projektech z oblastí částicových filtrů, sigma-point filtrace, in the areas of particle filtering, sigma-point filtering, omezeného odhadu a zpracování signálu. Na katedře je zapojen do výuky v oblastech identifikace, odhadu stavu a teorie řízení. Jeho současné výzkumné zaměření zahrnuje sigma-point filtry, adaptivní techniky pro vzorkování a návrhu vzorkování hustoty pravděpodobnosti v částicových filtrech, metody Gaussovských směsí, omezený odhad a software pro odhad stavu nelineárních systémů. Je autorem nebo spoluautorem 55 publikací zabývajících se odhadem stavu nelineárních systémů.
05/2015
Jindřich Duník získal stipendium DAAD
Novinka: Jindřich Duník získal stipendium German Academic Exchange Service (DAAD) na měsíční výzumnou stáž na Karlsruhe Institute of Technology ve výzumné skupině prof. Hanebecka (http://isas.uka.de).
03/2015
Článek přijat na konferenci SafeProcess 2015
Novinka: Článek "Adaptive Generalized Policy Iteration in Active Fault Detection and Control", který napsal I. Punčochář, J. Škach, a M. Šimandl byl přijat na mezinárodní konferenci The 9th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes (http://safeprocess15.sciencesconf.org).
02/2015
Cena Wernera von Siemense 2015
Novinka: Tým mladých vědců z Katedry kybernetiky FAV ZČU cenu v kategorii Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu, která je jednou z hlavních cen Wernera von Siemense.
V roce 2015 vybírala odborná porota ze 109 diplomových a dizertačních prací. Oceněni byli talentovaní studenti, nadějní mladí vědci i vysokoškolští pedagogové z technických a přírodovědných univerzit i akademických institucí z celé České republiky. Cenu v kategorii Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu převzal tým profesora Miroslava Šimandla ve složení Jindřich Duník, Ivo Punčochář a Ondřej Straka za práci s názvem „Nové přístupy a metody nelineárního odhadu stavu a optimálního rozhodování v podmínkách neurčitosti". Cena byla předána na slavnostním shromáždění v Praze v Betlémské kapli 5. února 2015.
Fotky: Cena Siemens 2015 Cena Siemens 2015 Cena Siemens 2015
02/2015
Jan Škach získal Fulbright-Masarykovo stipendium
Novinka: Student doktorského studia Jan Škach získal prestižní Fulbright-Masarykovo stipendium. Pod vedením profesora Franka L. Lewise z University of Texas at Arlington (http://www.uta.edu/utari/acs/) bude zkoumat aproximační metody v oblasti aktivní detekce chyb a řízení.